04 مهر 1399 ساعت 09:55
سما دانشگاه ازد اسلامی چالوس در  سال 1373-1372 با سرپرستي مرحوم حسين زاده در مقطع پيش دانشگاهي شروع به فعاليت نمود. بعد از ایشان روسای واحد سما چالوس بشرح جدول زیر ادامه فعالیت داده اند.

میزبانی و اجرا : شرکت شفق رایانه خزر

Template Design:Dima Group