ایده کسب و کار دانش آموزی

مسابقه ایده کسب و کار دانش آموزی در شرایط کرونا . لطفا فرم زیر را به طور کامل و با دقت کامل نمایید - مهلت شرکت در این مسابقه تا ساعت 24 جمعه 30 آبان می باشد
نام(*)
لطفا نام خانوادگی خود را به صورت کامل وارد نمایید

شهرستان(*)
لطفا نام شهرستان خود را به صورت کامل وارد نمایید

شماره تلفن همراه(*)
لطفا شماره تلفن همراه خود را به صورت کامل وارد نمایید

نام خانوادگی(*)
لطفا نام خود را به صورت کامل وارد نمایید

نام مدرسه(*)
لطفا نام مدرسه خود را به صورت کامل وارد نمایید

کد ملی(*)
لطفا کد ملی خود را به صورت کامل وارد نمایید

مقطع(*)
لطفا مقطع خود را به صورت کامل وارد نمایید

پایه(*)
لطفا پایه خود را به صورت کامل وارد نمایید

شرح مختصری از فعالیت(*)
لطفا شرح مختصر را بنویسید

با ۵ میلیون تومان در شرایط کرونا و قرنطینه کامل خانگی چه کسب و کاری میتوانید راه بیاندازید ؟

مشتریان شما(*)
لطفا گروه مشتریان شما خود را وارد نمایید

ملزومات مورد نیاز(*)
لطفا ملزومات مورد نیاز را بنویسید

Back to top