13 تیر 1399 ساعت 23:25


طی حکمی از سوی دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر یوسف تقی پوریان
به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس منصوب شد.

آدرس و تماس با دانشکده

چالوس - خیابان 17شهریور - خیابان ستارخان
 دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد چالوس
کدپستی:
4661963484
شماره تماس:01152227259   
01152227492
01152221518
میزبانی و اجرا : شرکت شفق رایانه خزر
Template Design:Dima Group