22 آذر 1398 ساعت 14:57
تاریخ حذف و اضافه نیمسال دوم   98-97  :

از روز دوشنبه  29 بهمن ماه 97    شروع

و تا روز پنج شنبه  2 اسفندماه 97 ادامه خواهد داشت.


آدرس و تماس با دانشکده

چالوس - خیابان 17شهریور - خیابان ستارخان
 دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد چالوس
کدپستی:
4661963484
شماره تماس:01152227259   
01152227492
01152221518
میزبانی و اجرا : شرکت شفق رایانه خزر
Template Design:Dima Group